DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ – Sâu Cuốn Lá – Sâu Đục Quả – Bọ Xít Muỗi – Sâu Xanh Da Láng

Đặc trị bọ trĩ, sâu vẽ bùa, sâu cuốn lá, sâu đục quả, bọ xít muỗi, sâu xanh da láng,…

QUY CÁCH : CHAI 450ML 

Description

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ – Sâu Cuốn Lá – Sâu Đục Quả – Bọ Xít Muỗi – Sâu Xanh Da Láng

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

THÀNH PHẦN CỦA DELTA GUARD 2.5EC: 

Deltamethrin 2,5% w/w

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

CÔNG DỤNG CỦA DELTA GUARD 2.5EC: 

Đặc trị bọ trĩ, sâu vẽ bùa, sâu cuốn lá, sâu đục quả, bọ xít muỗi, sâu xanh da láng,…

======================

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

Sử dụng DELTA GUARD 2.5EC – Đặc trị bọ xít muỗi gây ảnh hưởng tỷ lệ đậu trái và năng suất cây điều.

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

Sử dụng DELTA GUARD 2.5EC – Đặc trị sâu đục quả gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây cà phê.

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

Sử dụng DELTA GUARD 2.5EC – Đặc trị sâu vẽ bùa gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây cam.

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

Sử dụng DELTA GUARD 2.5EC – Đặc trị sâu xanh da láng gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây đậu phộng.

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

Sử dụng DELTA GUARD 2.5EC – Đặc trị bọ trĩ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

Sử dụng DELTA GUARD 2.5EC – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

======================

HƯỚN DẪN CÁCH DÙNG DELTA GUARD 2.5EC: 

Lúa:

  • Bọ trĩ : Pha 8-15ml/ bình 25 lít nước 
  • Sâu cuốn lá : Pha 15-25ml/ bình 25 lít nước 
  • Cà phê : Sâu đục quả : Pha 200-300 ml thuốc cho phuy 200 lít nước phun ướt đều cây trồng khi sâu hại chớm xuất hiện .
  • Điều : Bọ xít muỗi : Pha 200-300 ml thuốc cho phuy 200 lít nước phun ướt đều cây trồng khi sâu hại chớm xuất hiện .
  • Lạc ( Đậu Phộng) : Sâu xanh da láng : Pha 25-40ml/ bình 25 lít nước 

DELTA GUARD 2.5EC – Đặc Trị Bọ Trĩ - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Quả - Bọ Xít Muỗi - Sâu Xanh Da Láng

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón