CONABIN 750WG – Đặc Trị Nấm Bệnh: Đạo Ôn – Rỉ Sắt – Trừ Bệnh Hiệu Quả

Conabin 750WG là hỗn hợp thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp (lưu dẫn). Thuốc phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn hại lúa, bệnh rỉ sắt hại cà phê, không gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

KHỐI LƯỢNG: 12G.

Description

CONABIN 750WG – Đặc Trị Nấm Bệnh: Đạo Ôn – Rỉ Sắt – Trừ Bệnh Hiệu Quả

CONABIN 750WG - Đặc Trị Nấm Bệnh: Đạo Ôn - Rỉ Sắt - Trừ Bệnh Hiệu Quả

THÀNH PHẦN CỦA CONABIN 750WG:

 • Hoạt chất: Trifloxystrobin 250 g/kg.
 • Hoạt chất: Tebuconazole 500 g/kg.
 • Chất mang, phụ gia 250g/kg.

CÔNG DỤNG CỦA CONABIN 750WG:

Conabin 750WG là hỗn hợp thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp (lưu dẫn). Thuốc phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn hại lúa, bệnh rỉ sắt hại cà phê, không gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

======================

Bệnh Đạo ôn lúa có thể phát sinh từ thời kỳ cây con đến khi thu hoạch và có thể gây hại trên tất cả các bộ phận của cây lúa như lá, bẹ lá, cổ bông, gié và hạt. Trong đó, bệnh Đạo ôn lá hay còn gọi là bệnh Cháy lá lúa thường gây hại nặng trong nhiều năm qua, nếu phòng trị không kịp thời thì bệnh sẽ lây lan nhanh và ảnh hưởng đến năng suất rất nặng.

CONABIN 750WG - Đặc Trị Nấm Bệnh: Đạo Ôn - Rỉ Sắt - Trừ Bệnh Hiệu Quả

Sử dụng CONABIN 750WG – Đặc trị bệnh đạo ôn gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây lúa.

CONABIN 750WG - Đặc Trị Nấm Bệnh: Đạo Ôn - Rỉ Sắt - Trừ Bệnh Hiệu Quả

Sử dụng CONABIN 750WG – Đặc trị bệnh đạo ôn gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây lúa.

Bệnh gỉ sắt chủ yếu do nấm Hemileia Vastatrix gây ra. . Lá của cây cà phê là bộ phần bị bệnh ảnh hưởng đầu tiên.  Sau đó, bệnh lan rộng đến thân và quả. Kết quả sẽ khiến cho cây bị rụng lá, mất sức, kém phát triển, khả năng đậu quả thấp, năng suất suy giảm nghiêm trọng. Nếu bị nặng, cây có thể suy kiệt và chết khô héo theo thời gian.

CONABIN 750WG - Đặc Trị Nấm Bệnh: Đạo Ôn - Rỉ Sắt - Trừ Bệnh Hiệu Quả

Sử dụng CONABIN 750WG – Đặc trị bệnh gỉ sắt gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây cà phê.

CONABIN 750WG - Đặc Trị Nấm Bệnh: Đạo Ôn - Rỉ Sắt - Trừ Bệnh Hiệu Quả

Sử dụng CONABIN 750WG – Đặc trị bệnh gỉ sắt gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây cà phê.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG CONABIN 750WG:

Lúa

Đạo ôn

120 g/ha
(3,84 g/16 lít nước)

Cà phê

Rỉ sắt

0,03%
(4,8 g/16 lít nước)

Lượng nước phun 500 lít/ha trên lúa ( tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%). Trên cây cà phê, phun ướt đều tán cây khi thấy bệnh xuất hiện( tỷ lệ bệnh khoảng 5%).

CONABIN 750WG - Đặc Trị Nấm Bệnh: Đạo Ôn - Rỉ Sắt - Trừ Bệnh Hiệu Quả

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón