CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Gây Hại 

Khối lượng 50g

  • Đặc trị rầy nâu, rệp sáp, rệp muội.
  • Đặc trị các loại muỗi, bọ chét

KHỐI LƯỢNG: 50g

Description

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Gây Hại 

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Gây Hại 

THÀNH PHẦN CỦA WANSEA 650WP

 Thiamethoxam 20% w/w

chlorpyriphos Ethyl 45% w/w

Additives 35%

CÔNG DỤNG CỦA WANSEA 650WP:

WANSEA 650wp chuyên trị các loại muỗi, bọ chét

WANSEA 650wp có phổ tác dụng rộng, diệt trừ được nhiều loại côn trùng chích hút trên nhiều loại cây trồng khác nhau như rầy nâu, rệp sáp, rệp muội.

WANSEA an toàn với cây trồng, ít độc với người và động vật máu nóng.

======================

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Gây Hại 

Sử dụng CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – diệt trừ nhanh rầy nâu gây hại sự sinh trưởng của cây lúa.

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Gây Hại 

Sử dụng CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – diệt trừ rệp sáp gây hại năng suất và chất lượng cây cà phê.

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Gây Hại 

Sử dụng CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – diệt trừ nhanh bọ chét gây hại.

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Gây Hại 

Sử dụng CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – diệt trừ nhanh muỗi gây hại


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG WANSEA 650WP :

Phun bề mặt, phun tổn lưu: pha 5g cho 1 lít nước phun cho 25m2 bề mặt

Phun ngoài trời, vườn tược: Pha 25g cho 220- 250 lít nước, phun 400-600 lít/ha.

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG WANSEA 650WP – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Gây Hại 

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón