AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư – Sơ Đen – Lem Lép Hạt – Đốm Vằn

  • Trị lem lép hạt, đốm vằn trên lúa. 
  • Trị thán thư, phấn trắng, đốm quả, thối quả, khô bông trên cây có múi và rau màu

QUY CÁCH: 240ML

Description

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư – Sơ Đen – Lem Lép Hạt – Đốm Vằn

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

THÀNH PHẦN CỦA AMYLA TOP 325SC:

Azoxystrobin … 200g/l

Difenoconazole 125g/l

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

CÔNG DỤNG CỦA AMYLA TOP 325SC:

Đặc trị : 

Lúa: Lem lép hạt, đốm vằn

Chuối: Thán thư, giữ bộ lá xanh tốt

Mít: Xơ đen múi mít, thối quả.

==========================

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

Sử dụng AMYLA TOP 325SC – Phòng trừ bệnh lem lép hạt gây ảnh hưởng năng suất của cây lúa.

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

Sử dụng AMYLA TOP 325SC – Phòng trừ bệnh thán thư gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây chuối.

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

Sử dụng AMYLA TOP 325SC – Phòng trừ bệnh thán thư gây ảnh hưởng năng suất của cây xoài.

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

Sử dụng AMYLA TOP 325SC – Phòng trừ bệnh sơ đen múi mít gây ảnh hưởng năng suất của cây mít.

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

Sử dụng AMYLA TOP 325SC – Phòng trừ bệnh thối trái gây ảnh hưởng năng suất của cây sầu riêng.

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

Sử dụng AMYLA TOP 325SC – Phòng trừ bệnh đốm vằn gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

Sử dụng AMYLA TOP 325SC – Phòng trừ nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

Sử dụng AMYLA TOP 325SC – Phòng trừ nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

==========================

 HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG AMYLA TOP 325SC:

CÂY TRỒNG DỊCH HẠI LIỀU LƯỢNG
Lúa Lem lép hạt  

Pha 15-20ml/ bình 25 lít.

Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ha.

Lượng nước: 400-500 lít/ha.

 

Đốm vằn
Chuối Thán thư, giữ bộ lá xanh tốt
Mít Sơ đen múi mít, thối quả
Sầu Riêng Thán thư bông, thối quả, khô bông
Rau Màu Thán thư, chết cây con
Xoài Thán thư, phấn trắng

Thời gian cách ly: 07 ngày.

AMYLA TOP 325SC – Phòng Trừ Nấm Bệnh: Thán Thư - Sơ Đen - Lem Lép Hạt - Đốm Vằn

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón